Meerjarentrends en andere data

Hier vindt u de regiotrends in beeld. In het tabellenboek vindt u alle data van het afgelopen rapportagejaar (2019).

De duiding van de grafieken en data vindt u in dit regiorapport bij de beschrijving van de regionale bijzonderheden. Gemeentelijke cijfers zijn opgenomen in de gemeentelijke rapportages. U kunt hierover nadere informatie verkrijgen via de desbetreffende gemeente.

Voeg toe aan selectie