Integrale Jeugdrapportage Regiopublicatie 2020

De Integrale Jeugd Rapportage (IJR) geeft een beeld van de gezondheid en het welzijn van de kinderen in de regio Gelderland-Midden. Met de meeste kinderen en jongeren gaat het goed. Maar er zijn verbeterkansen, bijvoorbeeld als het gaat om een gezonde leefstijl. Niet alle kinderen hebben even goede ontwikkelkansen. De IJR heeft ten doel gemeenten te informeren en te ondersteunen bij het bepalen van beleid gericht op de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de jeugd. De IJR verschijnt jaarlijks. Deze regioeditie is openbaar en doet verslag over het rapportagejaar 2019.

Dit is de vijfde editie van de Integrale Jeugd Rapportage (IJR). De rapportage wordt dit jaar in een nieuwe, digitale vorm aangeboden. Hierbij worden voor het eerst ook de trends over de afgelopen 5 jaar aangereikt. Dit is niet voor elk onderwerp mogelijk. Zo is in de loop der jaren bij een aantal indicatoren de definitie veranderd, waardoor de cijfers over meerdere jaren onvergelijkbaar zijn. Het tonen van meerjarentrends is eveneens achterwege gebleven indien de aantallen (N) te klein zijn om zinvol over de jaren te vergelijken.

Bijna alle jongeren in de regio ervaren een (zeer) goede gezondheid. Ze zijn tevreden met hun leven en hebben vertrouwen in de toekomst. Toch zijn er ook verbeterkansen. Deze regiorapportage geeft aan waar die kansen liggen en waar de situatie verbeterd of verslechterd is ten opzichte van vorig jaar of vorige jaren. De regiorapportage is openbaar. Gemeenten in de regio krijgen ook een gemeentelijke versie aangeboden met de lokale cijfers en de lokale bijzonderheden.

Voeg toe aan selectie