Gezondheidsmonitor Jeugd

In het najaar van 2019 voerden alle GGD’en in Nederland de Gezondheidsmonitor Jeugd uit. In deze IJR vindt u het tabellenboek van de Gezondheidsmonitor Jeugd met de resultaten van de regio Gelderland-Midden. De uitkomsten worden daarin vergeleken met de landelijke resultaten. De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor worden hier apart aangeboden, omdat deze niet vergeleken kunnen worden met de andere data van de IJR.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd is een digitale anonieme vragenlijst, die leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs op school tijdens een lesuur invullen. De monitor wordt eens in de vier jaar uitgevoerd en is sinds 2015 landelijk geharmoniseerd. De data afkomstig uit de Gezondheidsmonitor Jeugd maken geen deel uit van de dataverzameling van de IJR. 

De Check 

De JGZ van GGD Gelderland-Midden voert sinds schooljaar 2014-2015 op alle scholen van het voortgezet onderwijs in de regio in klas 3-4 een onderzoek uit. Met een digitale vragenlijst Gezond Leven? Check het even worden leerlingen bevraagd. Etr wordt een niet-anonieme vragenlijst gebruikt. Het onderzoek leidt jaarlijks tot een beeld van de gezondheid en de leefstijl van leerlingen, de school, de GGD en de gemeenten. 

Verschillen tussen de Gezondheidsmonitor Jeugd en de Check

De belangrijkste verschillen tussen de Gezondheidsmonitor Jeugd en de Check zijn de frequentie (eens per 4 jaar versus jaarlijks), de methode van dataverzameling (anoniem versus niet-anoniem) en de leeftijd van de respondenten (klas 2 en 4 versus klas 3-4). Deze verschillen in onderzoeksopzet beïnvloeden de resultaten; denk aan sociaal wenselijke antwoorden, versterkt door mogelijke persoonlijke consequenties bij een verhoogde score, en de leeftijd van de leerlingen. De resultaten van de twee onderzoeken kunnen daarom niet zo maar vergeleken worden. 

De Gezondheidsmonitor en de Check in relatie tot de IJR

Op basis van de Check krijgen leerlingen inzicht in hun gezondheid. De scholen krijgen op basis van de Check jaarlijks een gezondheidsprofiel. De resultaten van de Check zijn tot op gemeenteniveau opgenomen in de jaarlijkse Integrale Jeugdrapportage. Om te voorkomen dat leerlingen en scholen dubbel belast worden met gezondheidsonderzoek, is de Gezondheidsmonitor Jeugd in de regio Gelderland-Midden alleen op regionaal niveau uitgevoerd. De Gezondheidsmonitor levert geen gezondheidsinzichten op voor individuele scholen en gemeenten. Vanwege de eerder genoemde verschillen worden de resultaten van de Gezondsheidsmonitor niet vergeken met de overige data van de IJR, maar hier apart aangeboden.

Voeg toe aan selectie